Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

PROPOZICE K ZÁVODU |

Mikulovský kopeček 2019
Zavoláme Vám
Kdy a kde ?

Mikulovský kopeček
Neděle 19.5.2019
Mikulov
start v 11 hodin

Na úvod » PROPOZICE K ZÁVODU

 

Mikulovský kopeček 2019

 

Mikulovský kopeček 2019

PROPOZICE ZÁVODU

Čtvrtý ročník běžeckého a turistického závodu na 6.3 Km určeného pro širokou veřejnost všech věkových i výkonnostních kategorií.

DATUM ZÁVODU:    neděle 19. 05. 2019

MÍSTO ZÁVODU:      Mikulov – Náměstí (u Sousoší Nejsvětější Trojice)
PROGRAM:
                11:00 hod START závodu
                                      
cca 11:45 hod předpokládaný doběh prvních závodníků
                                       cca 12:45 hod předpokládaný doběh posledního závodníka
                                       cca 13:00 hod vyhlášení výsledků a předání cen vítězům, slosování  
                                       závodníků, kteří trasu dokončili v časovém termínu o hodnotné ceny. 
TRAŤ:                          40% lesní a polní cesty, 60% asfalt, kamenitý povrch. Trasa je
                                       rozmanitá, prvních cca 500m městem, následně mírné stoupání
                                       terénem, dalších cca. 3500m drobné stoupání po zpevněných cestách,
                                       na které navazuje prudší stoupání na nejvyšší bod trasy, odtud prudší
                                       klesání zakončené lesní pěšinou po vrstevnici, která nás zpět dovede
                                       do města. Celková délka tratě 6.30 km. Trasa bude značena po
                                       každém kilometru.

Mapa a profil tratě:

    

STARTOVNÉ:
Hlavní závod
•             do středy 8. 5. 2019 činí startovné 350,- Kč (pro uznání zlevněného startovného
               je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele)
•             od čtvrtka 9. 5. 2019 do neděle 19. 5. 2019 činí startovné 400,- Kč
Turistický závod
•             do středy 8. 5. 2019 činí startovné 150,- Kč (pro uznání zlevněného startovného
              je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele)
•             od čtvrtka 9. 5. 2019 do neděle 19. 5. 2019 činí startovné 200,- Kč

V ceně startovného:
Hlavní závod
•             startovní číslo se jménem závodníka (platí pro přihlášky učiněné nejpozději 8. 5. 2019)!
•             startovní číslo bez možnosti uvedení jména závodníka (platí pro přihlášky od 9. 5. 2019)
•             občerstvení na trati (jedna občerstvovací stanice cca na 4km), občerstvení po závodě
              (hlavní jídlo, nápoj)
•             medaile a věcné ceny pro první tři v každé kategorii a za absolutní pořadí
•             pro každého účastníka pamětní list
•             zázemí v místě startu/cíle (WC, velký stan atd.)
•             zdravotní a pořadatelská služba
•             pro účastníky, kteří trasu dokončí v časovém limitu slosování o tři hodnotné ceny 
Turistický závod
•             startovní číslo se jménem závodníka (platí pro přihlášky učiněné nejpozději 8. 5. 2019)!
•             startovní číslo bez možnosti uvedení jména závodníka (platí pro přihlášky učiněné od 9. 5. 2019)
•             občerstvení na trati (jedna občerstvovací stanice cca na 4km)
•             pro každého účastníka pamětní list
•             zázemí v místě startu/cíle (WC, velký stan atd.)
•             zdravotní a pořadatelská služba
•             pro účastníky, kteří trasu dokončí v časovém limitu slosování o tři hodnotné ceny

LIMIT PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ:
Pro hlavní závod je stanoven limit 500 přihlášených závodníků. Pro turistický závod je limit 500 přihlášených závodníků.

REGISTRACE A ÚHRADA STARTOVNÉHO:
1) registrace a platba je možná předem
•            prostřednictvím on-line registračního formuláře na http://www.torrsen-sports.cz//draci-lode/prihlasky/20-5-2018-mikulovsky-kopecek.html a následnou
              platbou startovného na bankovní účet spolupořadatele společnosti Cesta draka,  z. s.,
              č. ú.: 9831584001/5500 pod přiděleným variabilním symbolem, který Vám bude vygenerován.
•             platíte-li za více osob naráz, zašlete prosím na e-mail pořadatele (info@torrsen-sports.cz ),
              informaci za jaké závodníky platíte, tj. jejich celé jméno, datum narození a variabilní symbol platby,
              pod kterým byla podána!
•             originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace!
•             on-line registrace končí v úterý 14. 5. 2019 v 23:59,59.

2) registrace a platba je možná i na místě při prezentaci, tj. v den závodu

PREZENTACE A VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:
•             v neděli 19. 5. 2019 od 8:00 do 10:30 hod v prostoru MÚ Mikulov na Náměstí
•             Pozor! Prosíme všechny účastníky, aby se na prezentaci dostavili s dostatečným předstihem. Při
              velkém počtu závodníků nebudeme moci brát zřetel i na krátké pozdní příchody, a pokud se
              nestihnete odprezentovat včas, nebude Vám umožněn start.

KATEGORIE:

Hlavní závod     
               Junior muži / ženy                     ÷ 2001           ÷ 18 let
               Muži 19+ / ženy 19+       2000 ÷ 1990       19 ÷ 29 let  
               Muži 30+ / ženy 30+       1989 ÷ 1970       30 ÷ 49 let
               Muži 50+ / ženy 50+       1969 a méně       50 a více let

Turistický závod
              Závod bez rozdílu kategorií

•             věková kategorie je dána rokem narození!
•             účast závodníků do 15 let je možná pouze v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce!
•             účast závodníků do 18 let pouze s podpisem rodiče nebo zákonného zástupce!
•             účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou
              odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé během závodu!
•             přihlašování a domluvu startu elitních závodníků řešte prosím e-mailem na pořadatele
              (info@torrsen-sports.cz )

ČASOVÝ LIMIT:
Pro dokončení běžeckého závodu je stanoven časový limit jeden a půl hodiny, pro turistický závod je stanoven časový limit dvě hodiny.

PARKOVÁNÍ:
Parkování motorových vozidel na přilehlých parkovacích plochách při dodržení silničního zákona.

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
Naleznete na www.mikulovskykopecek.cz

POŘADATEL:
Torrsen Sports s.r.o ve spolupráci s Cesta draka, z. s.; Město Mikulov a Mikulovská rozvojová s.r.o.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel  závodu: Michal Osička      e-mail: osicka@torrsen-sports.cz         mobil: +420 608 654 609

Marketing: Michal Konvalina         e-mail: konvalina@torrsen-sports.cz    mobil: +420 725 606 750

 

V Brně dne 17. 10. 2018

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO